foto van Robert  Kütemann

Robert Kütemann

Arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht zijn voortdurend in beweging.
Robert (Partner bij Ekelmans & Meijer sinds 1994) heeft diepgaande kennis van en ervaring met collectief en individueel arbeids(proces)recht. Hij treedt in en buiten rechte op voor nationale en internationale ondernemingen, bestuurders en hoger geplaatst management.
Robert analyseert hem voorgelegde (dreigende) kwesties en situaties: scherp en met oog voor detail. Het belang van de cliënt staat hierbij steeds voorop. Robert kijkt niet alleen naar standpunten die over en weer op tafel zijn gelegd. Hij is geïnteresseerd in achterliggende belangen, die veelal (nog) niet zijn geopenbaard. Deze spelen vaak een cruciale rol bij advisering, besluitvorming en gewenste (maatwerk-)oplossingen.
 
Cliënten waarderen Robert vanwege zijn deskundigheid, directheid en betrokkenheid. Belangrijk deel van zijn dagelijkse praktijk is het strategisch adviseren in complexe kwesties, als sparringpartner van Raad van Bestuur, Directie of Raad van Commissarissen. Robert streeft naar langjarige cliëntrelaties en waardeert feedback op zijn dienstverlening.


Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
German Desk

Contact
Robert Kütemann
E: kutemann@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 21 21 20 80
T: +31 70 374 64 22


Volg mij ook via
Sinds 1987 is Robert werkzaam als advocaat bij Ekelmans & Meijer. Hij is sinds 1994 Partner en fungeert sinds 2003 als Voorzitter van de maatschap.  
 
Robert heeft binnen Ekelmans & Meijer, vanaf 1990, het arbeidsrecht tot rechtsgebied en specialisatie ontwikkeld. Robert is voorzitter van de sectie Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht.
 
Na zijn opleiding tot mediator in 2007, is Robert in de jaren daarna – naast zijn werk als advocaat - regelmatig in arbeidsrechtelijke geschillen als mediator opgetreden. Mede hierdoor weet Robert dat een advocaat, zowel tijdens onderhandelingen als in de rechtszaal, voor zijn cliënt het “beslissende verschil” kan maken indien de advocaat erin slaagt de drijfveren, ambities en de niet-geopenbaarde achterliggende belangen van de wederpartij boven tafel te krijgen.         
 
Robert heeft in 2008 een German Desk opgericht. Robert is tweetalig opgevoed en spreekt vloeiend Duits. De German Desk van Ekelmans & Meijer bestaat inmiddels, onder zijn leiding, uit een team van circa zeven Duits sprekende advocaten en fiscalisten. De German Desk legt zich toe op het juridisch adviseren en begeleiden van Duitstalige cliënten (en hun advocaten), afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk, die in Nederland zaken doen. Daarnaast begeleidt de German Desk de juridische en fiscale aspecten van grensoverschrijdende transacties. Het team van de German Desk bestaat uit experts op de verschillende rechtsgebieden waarop Ekelmans & Meijer werkzaam is.    

Opleiding
In 1986 studeerde Robert af aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.  
 
Werkervaring
Robert is allround arbeidsrechtspecialist. Robert adviseert en procedeert in collectieve en individuele arbeidsrechtelijke kwesties voor ondernemingen, bestuurders en hoger geplaatst management.
 
Terugkomende onderwerpen zijn onder meer: arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en reorganisaties, het opstellen van sociale plannen, CAO-kwesties, harmonisatie en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, werkgeversaansprakelijkheid, Wet Overgang Ondernemingen, ontslag van statutair bestuurders, het opstellen van gedragscodes, advisering over en begeleiding van medezeggenschapstrajecten (ondernemingsraden en cliëntenraden).
 
Robert geeft inhouse workshops bij cliënten en geïnteresseerden over diverse arbeidsrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgt Robert, onder meer in samenwerking met de Nederlands-Duitse Handelskamer, seminars in Duitsland over Nederlandse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Deze seminars vinden uiteraard plaats in de Duitse taal.     
 
Lidmaatschappen beroepsverenigingen
  • Vereniging voor Haagse Arbeidsrecht Advocaten
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
  • European Employment Lawyers Association
  • Duits-Nederlandse Advocatenvereniging 

Recente ervaringen:
  • Het arbeidsrechtelijk en medezeggenschapsrechtelijk begeleiden van veranderprocessen en herstructureringen binnen de grafische sector, de zorgsector en de verzekeringsbranche.
  • Adviseren en procederen over arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke kwesties die de corebusiness van de onderneming raken.
  • Adviseren en procederen in ontslagzaken aangaande integriteitkwesties en fraude/diefstal.
  • Adviseren over compliance en privacy in het arbeidsrecht.