foto van Marleen   Sinnecker

Marleen Sinnecker

Marleen Sinnecker adviseert en procedeert op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beroepsaansprakelijkheidsrecht. In nauw overleg met de cliënt bepaalt Marleen de strategie om het beste resultaat te behalen. Ingewikkelde zaken begrijpelijk maken, beschouwt Marleen als een van de belangrijkste taken van een advocaat.
Marleen Sinnecker is een veelzijdig advocaat. Zowel het arbeidsrecht als het pensioenrecht behoort tot haar expertise. De afgelopen jaren begeleidde Marleen vele ontslagtrajecten; van individueel ontslag wegens disfunctioneren tot grote reorganisaties wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Werkgevers vragen Marleen ook regelmatig om hen te ondersteunen in geval van een wijzigingstraject. Het aanpassen van de collectieve pensioenregeling aan gewijzigde fiscale regelgeving is hier een voorbeeld van.
 
Haar inhoudelijke kennis van het arbeids- en pensioenrecht zet Marleen ook graag in voor verzekeraars in het kader van beroepsaansprakelijkheidsprocedures. Vele advocaten en pensioenadviseurs stond zij reeds met raad en daad terzijde.
 
Marleen draagt haar kennis graag over aan anderen door het geven van lezingen en workshops. De afgelopen jaren verzorgde Marleen vele workshops over steeds wisselende (actuele) onderwerpen binnen het arbeids- en pensioenrecht.


Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Sportrecht

Contact
Marleen Sinnecker
E: sinnecker@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 50 44 96 82
T: +31 70 374 64 22


Volg mij ook via
Marleen Sinnecker is een veelzijdig advocaat. Zowel het arbeidsrecht als het pensioenrecht behoort tot haar expertise. De afgelopen jaren begeleidde Marleen vele ontslagtrajecten; van individueel ontslag wegens disfunctioneren tot grote reorganisaties wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Werkgevers vragen Marleen ook regelmatig om hen te ondersteunen in geval van een wijzigingstraject. Het aanpassen van de collectieve pensioenregeling aan gewijzigde fiscale regelgeving is hier een voorbeeld van.
 
Haar inhoudelijke kennis van het arbeids- en pensioenrecht zet Marleen ook graag in voor verzekeraars in het kader van beroepsaansprakelijkheidsprocedures. Vele advocaten en pensioenadviseurs stond zij reeds met raad en daad terzijde.
 
Marleen draagt haar kennis graag over aan anderen door het geven van lezingen en workshops. Het afgelopen jaar verzorgde Marleen bijvoorbeeld vele workshops over de Wet Werk en Zekerheid. Ook werden werkgevers door Marleen bijgepraat over de actualiteiten binnen het pensioenrecht. 
 
Opleiding
Marleen voltooide in 2007 de Master Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden. In het kader van haar opleiding volgende zij aan de Universiteit van Uppsala (Zweden) tevens verschillende juridische keuzevakken alsmede een cursus Zweeds.
 
In 2012 heeft Marleen de leergang Pensioenrecht (VU Law Academy) met succes afgerond, waardoor zij zich Certified Pension Lawyer (CPL) mag noemen. 
 
Werkervaring 
Voordat Marleen als advocaat in dienst trad bij Ekelmans & Meijer, werkte zij tijdens haar studie als juridisch medewerker.
 
Lidmaatschappen
Marleen is lid van de Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHAA) en de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ).
 
Hiernaast is Marleen lid van de Business Breakfastclub Ronald McDonald Huis Den Haag.