foto van David de Knijff

David de Knijff

David de Knijff is partner bij Ekelmans & Meijer en is gespecialiseerd in cassatiezaken. Hij heeft veel ervaring met het voeren van procedures over tal van vermogensrechtelijke onderwerpen op het gebied van contractrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, eerst opgedaan bij rechtbanken en hoven en daarna in cassatie.
David de Knijff adviseert en procedeert vooral in cassatiezaken. Dat betekent dat hij in eerste instantie beoordeelt of er mogelijkheden zijn de beslissing van het hof bij de Hoge Raad onderuit te krijgen. Die beoordeling vergt een nauwkeurige analyse van het voorafgaande proces, zoals dat bij rechtbank en hof is gevoerd en grondige kennis van wet, rechtspraak en doctrine. Indien daarin voldoende pleitbare aanknopingspunten voor cassatie kunnen worden gevonden, stelt David cassatieberoep in en voert hij de procedure bij de Hoge Raad. Voorts voert hij bij de Hoge Raad verweer als de beslissing waarbij de cliënt in het gelijk is gesteld door de wederpartij wordt aangevallen en in cassatie overeind moet worden gehouden.

Vanwege zijn specialistische expertise en vanwege zijn kennis van de wijze waarop rechtbanken en hoven bij de beoordeling van civiele zaken te werk gaan, wordt hij ook vaak benaderd door andere advocaten voor advies bij door hen behandelde complexe zaken. David verleent daarnaast bijstand in beroepsaansprakelijkheidskwesties.

David is sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden (portefeuillehouder cassatie en burgerlijk (proces)recht) geweest. David was van november 2015 tot juli 2018 Deken in het arrondissement Den Haag.

De lijst Best Lawyers heeft David opgenomen als Best Lawyer in de categorie Litigation 2018.

Advocaat Willeke van Spanje, Van Traa advocaten, zegt over David de Knijff:
'David de Knijff heeft ons in cassatie bijgestaan in een complexe verzekeringsrechtelijke kwestie. Zijn scherpte en juridisch inzicht hebben tot een zeer succesvol eindresultaat geleid.'

 


Rechtsgebieden
Cassatie
German Desk

Contact
David de Knijff
E: deknijff@ekelmansenmeijer.nl
M: + 31 6 51 38 89 43
T: +31 70 374 63 08


David de Knijff adviseert en procedeert vooral in cassatiezaken. Dat betekent dat hij in eerste instantie beoordeelt of er mogelijkheden zijn de beslissing van het hof bij de Hoge Raad onderuit te krijgen. Die beoordeling vergt een nauwkeurige analyse van het voorafgaande proces, zoals dat bij rechtbank en hof is gevoerd en grondige kennis van wet, rechtspraak en doctrine. Indien daarin voldoende pleitbare aanknopingspunten voor cassatie kunnen worden gevonden, stelt David cassatieberoep in en voert hij de procedure bij de Hoge Raad. Voorts voert hij bij de Hoge Raad verweer als de beslissing waarbij de cliënt in het gelijk is gesteld door de wederpartij wordt aangevallen en in cassatie overeind moet worden gehouden.

Vanwege zijn specialistische expertise en vanwege zijn kennis van de wijze waarop rechtbanken en hoven bij de beoordeling van civiele zaken te werk gaan, wordt hij ook vaak benaderd door andere advocaten voor advies bij door hen behandelde complexe zaken. David verleent daarnaast bijstand in beroepsaansprakelijkheidskwesties.

David is sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden (portefeuillehouder cassatie en burgerlijk (proces)recht) geweest. David was van november 2015 tot juli 2018 Deken in het arrondissement Den Haag.

De lijst Best Lawyers heeft David opgenomen als Best Lawyer in de categorie Litigation 2018.

Advocaat Willeke van Spanje, Van Traa advocaten, zegt over David de Knijff:
'David de Knijff heeft ons in cassatie bijgestaan in een complexe verzekeringsrechtelijke kwestie. Zijn scherpte en juridisch inzicht hebben tot een zeer succesvol eindresultaat geleid.'

Opleiding
David studeerde Nederlands en internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aan het Europees Universitair Instituut te Florence behaalde hij de titel Master in Europees en vergelijkend recht. Hij is medewerker van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging.

Werkervaring
David begon zijn loopbaan in 1990 bij Trenité van Doorne in Amsterdam. Hij verhuisde in 1998 naar de vestiging van dat kantoor in Den Haag, waar hij van de algemene procespraktijk doorgroeide naar de cassatiepraktijk. Op 1 januari 2001 trad hij toe tot de maatschap Ekelmans & Meijer Advocaten.

Hij heeft veel expertise en ervaring met het voeren van procedures over tal van vermogensrechtelijke onderwerpen, van contractrecht, aansprakelijkheidsrecht, tot het verzekeringsrecht en faillissementsrecht. Hij verzorgde – en verzorgt nog regelmatig – lezingen en cursussen over procesrecht, contractenrecht en over actuele, voor de praktijkjurist relevante ontwikkelingen in rechtspraak van de Hoge Raad.