foto van Astrid van Noort

Astrid van Noort

Astrid van Noort is partner bij Ekelmans & Meijer. Zij is werkzaam op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en privacy. Onder andere grote verzekeraars, (brancheorganisaties voor) arbodiensten en re-integratiebedrijven en (expertiserend) artsen en medisch adviseurs maken graag gebruik van haar expertise.
Astrid van Noort is werkzaam op het gebied van Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, waar zij zich bezig houdt met personenschade, inkomens- en verzuimverzekeringen en zorgverzekeringen. Zij heeft de post academische Grotius-opleiding Personenschade cum laude afgerond.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in Privacyrecht, met als bijzonder aandachtsgebied het optimaliseren van (commercieel) gebruik van gevoelige persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG. Astrid is hoofd van de Privacy Desk en lid van de Vereniging Privacy Recht.

Haar cliënten zijn grote verzekeraars, (brancheorganisaties voor) arbodiensten en re-integratiebedrijven, ziekenhuizen, (expertiserend) artsen en medisch adviseurs. Op haar vakgebied geeft zij vele lezingen en workshops.

Legal 500 over Astrid: 
"We very much appreciate the outstanding work of Astrid van Noort, especially in cases that concern privacy matters. She is able to take on more than her field of expertise."

"Astrid van Noort strikes me as a highly professional and very capable attorney in her field of expertise."
 
"Astrid van Noort: competent, open, friendly, easily approachable."

 


Rechtsgebieden
Verzekeringsrecht
Privacyrecht
Sportrecht

Contact
Astrid van Noort
E: vannoort@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 27 87 40 15
T: +31 70 374 64 21


Volg mij ook via
Astrid van Noort is werkzaam op het gebied van Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, waar zij zich bezig houdt met personenschade, inkomens- en verzuimverzekeringen en zorgverzekeringen. Zij heeft de post academische Grotius-opleiding Personenschade cum laude afgerond.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in Privacyrecht, met als bijzonder aandachtsgebied het optimaliseren van (commercieel) gebruik van gevoelige persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG. Astrid is hoofd van de Privacy Desk en lid van de Vereniging Privacy Recht.

Haar cliënten zijn grote verzekeraars, (brancheorganisaties voor) arbodiensten en re-integratiebedrijven, ziekenhuizen, (expertiserend) artsen en medisch adviseurs. Op haar vakgebied geeft zij vele lezingen en workshops.

Legal 500 over Astrid: 
"We very much appreciate the outstanding work of Astrid van Noort, especially in cases that concern privacy matters. She is able to take on more than her field of expertise."

"Astrid van Noort strikes me as a highly professional and very capable attorney in her field of expertise."

"Astrid van Noort: competent, open, friendly, easily approachable."


Opleiding
Astrid studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel Recht) en behaalde daarnaast haar propedeuse Geneeskunde. Ook studeerde zij Europees Recht en Internationaal-privaatrecht in Straatsburg aan de Université Robert Schuman.
In 2010 heeft Astrid de Post Academische Specialisatie opleiding Personenschade aan de Grotius Academie cum laude afgerond. Astrid is lid van de Vereniging Privacy Recht

Astrid was ook actief als bestuurslid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, bestuurslid van de stichting Jonge Balie Nederland en vice-voorzitter van de Stichting Permanente Opleiding voor het arrondissement Den Haag. Verder was zij bestuurslid van de Stichting Examens Financiele Diensverlening (SEFD, de landelijke examenorganisatie voor het bank- en verzekeringswezen).
 
Werkervaring
Vanaf haar stage is Astrid verbonden aan Ekelmans & Meijer advocaten waar zij nu partner is.
 
Zij is gespecialiseerd op het gebied van personenschade en inkomens- en ziekteverzuimverzekeringen.

Verder is zij deskundig op het gebied van privacy en privacygerelateerde kwesties betreffende de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens en de Wet Melplicht Datalekken.
 
Haar cliënten zijn onder andere grote verzekeraars, (brancheorganisaties voor) arbodiensten en re-integratiebedrijven, artsen en medisch adviseurs.

Zij biedt haar opdrachtgevers niet alleen de eventueel benodigde ondersteuning in rechte, maar adviseert ook op het gebied van procesinrichting en compliance.
 
Astrid geeft workshops over onder meer de volgende onderwerpen:
 
  • Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid: arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • Medische en juridische causaliteit
  • Impact van de nieuwe Europese Privacy Verordening (Avg) voor bedrijven
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens: do's and don'ts bij de omgang met (bijzondere) persoonsgegevens
  • Wet Meldplicht Datalekken
 
Voorts is Astrid actief als:
 
  • Docent Leergang Zwaar Letsel (Nibe-SVV)
  • Docent Leergang Middelzwaar Letsel (OSR)
  • Docent NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health, opleiding voor medisch adviseurs)
  • Docent Fincancieel College (Permanente educatie voor Register Makelaars in Assurantien (RMiA) en Register Adviseurs in Assurantien (RAiA))
  • Docent in het kader van de nascholing van arboartsen
Terug naar publicaties

Behoed je voor juridische onmacht bij toepassing nieuwe Privacywetgeving

Privacyregelgeving wordt steeds strenger. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking in alle EU-lidstaten. Astrid van Noort: “Preventief Juridisch advies kan je organisatie redden van aansprakelijkheid door nalatigheid. Boetes, imagoschade en zelfs een faillissement kunnen het gevolg zijn van het ontbreken van besef dat je beschikt over gevoelige informatie. Door de steeds strengere regelgeving ben je juridisch en dus ook financieel zeer kwetsbaar. Voor ons is bij advisering van de ondernemer over de toepassing van die privacyregelgeving in de praktijk het uitgangspunt te denken in oplossingen in plaats van in beperkingen, zodat de bedrijfsvoering geen rem ondervindt.”
 
Lees het hele interview met Anita Nijboer en Astrid van Noort in het ondernemersbelang.
17.07.2017 |