foto van Annemiek  Vermeijden

Annemiek Vermeijden

Annemiek is senior medewerker bij de sectie ondernemingsrecht van Ekelmans & Meijer Advocaten. Zij houdt zich op nationaal en internationaal niveau bezig met het ondernemingsrecht en is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe nationale en internationale geschillen. Daarnaast heeft Annemiek ruime ervaring op het insolventierecht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, meer specifiek bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid.
Dat Annemiek no-nonsens uitstraalt neemt niet weg dat zij zich met hart en ziel werpt op complexe procedures en adviezen die ze tot op de bodem uitzoekt en zo nodig met verve over het voetlicht brengt bij gerechtelijke instanties. Annemiek draagt graag haar kennis over aan anderen door het geven van lezingen en cursussen aan onder ander de SRA (het kenniscentrum van RA’s en AA’s anders dan van de “big four”), corporate finance adviseurs en trustkantoren.

Rechtsgebieden
Verzekeringsrecht
Ondernemingsrecht

Contact
Annemiek Vermeijden
E: vermeijden@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 24 54 62 02
T: +31 70 374 64 34


Dat Annemiek no-nonsens uitstraalt neemt niet weg dat zij zich met hart en ziel werpt op complexe procedures en adviezen die ze tot op de bodem uitzoekt en zo nodig met verve over het voetlicht brengt bij gerechtelijke instanties. Annemiek draagt graag haar kennis over aan anderen door het geven van lezingen en cursussen aan onder ander de SRA (het kenniscentrum van RA’s en AA’s anders dan van de “big four”), corporate finance adviseurs en trustkantoren.
 
Opleiding 
Annemiek studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, afstudeerrichting privaatrecht en bedrijfsrecht. Gedurende haar studie was zij student-assistent van Prof. mr. J.M. van Dunne. Zij is sinds 2001 advocaat. In 2008 heeft zij de leergang Ondernemingsrecht van de Juridische Academie met goed gevolg afgelegd.
 
Werkervaring 
Voor haar komst naar Ekelmans & Meijer werkte Annemiek 12 jaar bij een internationaal georiënteerd kantoor van advocaten en fiscalisten in Rotterdam en Amsterdam. Gedurende deze periode was zij de eerste vijf jaar werkzaam op het gebied van het verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht, waarna zij zich heeft toegelegd op het ondernemingsrecht. De cliëntengroep waarvoor Annemiek werkt is vrij breed samengesteld, van internationale concerns, vermogende particulieren tot de bovenkant van het MKB. Zij houdt zich thans – onder meer – bezig met een aansprakelijkheidsclaim van €50 miljoen tegen een groot Nederlands advocatenkantoor en een miljoenenclaim tegen een bank.
 
Annemiek is tevens secretaris en vice-voorzitter geweest van de Jonge Balie Rotterdam en Dordrecht.
Terug naar publicaties

Wat bestuurders moeten weten over het civielrechtelijk bestuursverbod

Het vorig jaar ingevoerde civielrechtelijk bestuursverbod heeft als doel om bestuurders die zich
schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude of die in de aanloop naar een faillissement
wanbestuur hebben gepleegd, te bestraffen. Gelet op het rucksichtsloze handelen van curatoren
kunnen ook niet-frauderende bestuurders aan dit verbod ten prooi vallen. Een voorbeeld.

Stel u bent twee jaar geleden als bestuurder binnen gehaald om BV De Tweesprong uit de financiële
malaise te halen. Uw voorganger heeft het toneel reeds verlaten. U gaat aan de slag, maar
tevergeefs. De uitdaging bleekte groot en de onderneming failleert. Een curator dient zich aan en
start een onderzoek. Het blijkt dat u in alle hectiek per ongeluk de jaarstukken te Iaat heeft
gedeponeerd en in een procedure is komen vast te staan dat dit een belangrijke oorzaak van het
faillissement is.
 
Daarnaast is de curator van mening dat u niet alle inlichtingen heeft verschaft waarom is verzocht en
bent u naar het huwelijk van uw broer in Antwerpen gegaan op de dag dat de curator u wilde
spreken. Bovendien blijkt dat voor uw aantreden een fiscale vergrijpboete aan de onderneming is
opgelegd. Dit zijn allemaal (afzonderlijke) redenen op grond waarvan de curator een bestuursverbod
tegen u kan vorderen. Maar van fraude is geenszins sprake.

Lees hier het volledige artikel.
16.01.2017 | Annemiek Vermeijden, Ekelmans & Meijer.