foto van Annemiek  Vermeijden

Annemiek Vermeijden

Annemiek is senior medewerker bij de sectie ondernemingsrecht van Ekelmans & Meijer Advocaten. Zij houdt zich op nationaal en internationaal niveau bezig met het ondernemingsrecht en is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe nationale en internationale geschillen. Daarnaast heeft Annemiek ruime ervaring op het insolventierecht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, meer specifiek bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid.
Dat Annemiek no-nonsens uitstraalt neemt niet weg dat zij zich met hart en ziel werpt op complexe procedures en adviezen die ze tot op de bodem uitzoekt en zo nodig met verve over het voetlicht brengt bij gerechtelijke instanties. Annemiek draagt graag haar kennis over aan anderen door het geven van lezingen en cursussen aan onder ander de SRA (het kenniscentrum van RA’s en AA’s anders dan van de “big four”), corporate finance adviseurs en trustkantoren.

Rechtsgebieden
Verzekeringsrecht
Ondernemingsrecht

Contact
Annemiek Vermeijden
E: vermeijden@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 24 54 62 02
T: +31 70 374 64 34


Dat Annemiek no-nonsens uitstraalt neemt niet weg dat zij zich met hart en ziel werpt op complexe procedures en adviezen die ze tot op de bodem uitzoekt en zo nodig met verve over het voetlicht brengt bij gerechtelijke instanties. Annemiek draagt graag haar kennis over aan anderen door het geven van lezingen en cursussen aan onder ander de SRA (het kenniscentrum van RA’s en AA’s anders dan van de “big four”), corporate finance adviseurs en trustkantoren.
 
Opleiding 
Annemiek studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, afstudeerrichting privaatrecht en bedrijfsrecht. Gedurende haar studie was zij student-assistent van Prof. mr. J.M. van Dunne. Zij is sinds 2001 advocaat. In 2008 heeft zij de leergang Ondernemingsrecht van de Juridische Academie met goed gevolg afgelegd.
 
Werkervaring 
Voor haar komst naar Ekelmans & Meijer werkte Annemiek 12 jaar bij een internationaal georiënteerd kantoor van advocaten en fiscalisten in Rotterdam en Amsterdam. Gedurende deze periode was zij de eerste vijf jaar werkzaam op het gebied van het verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht, waarna zij zich heeft toegelegd op het ondernemingsrecht. De cliëntengroep waarvoor Annemiek werkt is vrij breed samengesteld, van internationale concerns, vermogende particulieren tot de bovenkant van het MKB. Zij houdt zich thans – onder meer – bezig met een aansprakelijkheidsclaim van €50 miljoen tegen een groot Nederlands advocatenkantoor en een miljoenenclaim tegen een bank.
 
Annemiek is tevens secretaris en vice-voorzitter geweest van de Jonge Balie Rotterdam en Dordrecht.
Terug naar blogs

Directie moet (top)beloningen met OR bespreken

De voorgenomen salarisverhoging van topman Ralf Hamers van ING is niet de eerste keer dat discussie ontstaat over de grote verschillen tussen salarissen van de top en die van de andere werknemers. De Tweede Kamer wil meer openheid over topbeloningen creëren en heeft hiertoe onlangs ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden Wat gaat er veranderen voor grote ondernemingen? Wat wordt daar de rol van de Ondernemingsraad?

Van informeren naar bespreken
Onder de huidige wet moet de directie minstens een keer per jaar schriftelijk informatie aan de OR verstrekken over de hoogte en inhoud van de beloningen per verschillende groepen werknemers. Dit geldt dus ook ten aanzien van het bestuur en de commissarissen. Echter, uit onderzoek blijkt dat de informatie vaak door de OR zelf moet worden opgevraagd en met de verkregen informatie nauwelijks iets wordt gedaan. Slechts bij één op de vijf bedrijven bespreekt de directie de beloningsverhoudingen met de OR.
 
Gelet op de maatschappelijke onrust die de afgelopen jaren over de beloningen van topbestuurders is ontstaan, wil de wetgever dat dit onderwerp daadwerkelijk tussen de OR en directie besproken wordt. Het wetsvoorstel houdt in dat de directie verplicht is minimaal een keer per jaar de beloningen te bespreken in de overlegvergadering met de OR. Bij die vergaderingen moet een lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht aanwezig zijn.
 
De directie hoeft geen informatie te verstrekken over individuele bestuurders, commissarissen of werknemers. De OR krijgt ook geen inspraak of adviesrecht over de hoogte van de beloningen van bestuurders. De vaststelling hiervan is en blijft voorbehouden aan de AVA.
 
Voor wie?
Geldt dit wetsvoorstel voor alle ondernemingen waarbij een OR is ingesteld? Nee, de nieuwe verplichting ziet alleen op ‘grote’ ondernemingen met meer dan 100 werknemers.
 
Sanctie?
Wat als de directie niet aan deze verplichting voldoet? Ook hier is het antwoord kort, namelijk niet naleving leidt niet tot een sanctie.
 
Al met al is het slechts een kleine aanpassing van de wet. Gaat deze wet de hoogte van topsalarissen beïnvloeden? Ik denk het niet, maar de wetgever meent dat door deze verplichting, de top van een onderneming zich meer bewust zal zijn van de beloningsverschillen binnen de onderneming.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Annemiek Vermeijden of ons team Ondernemingsrecht.
22.03.2018 | Annemiek Vermeijden