foto van Anne-Mieke  Dumoulin-Siemens

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens

Anne-Mieke is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.
Anne-Mieke werkt sinds december 2019 bij Ekelmans & Meijer. Anne-Mieke adviseert (internationale) ondernemingen en non-profit organisaties bij herstructureringen en op het gebied van corporate governance. Zij stelt aandeelhoudersovereenkomsten en commerciële contracten op en begeleidt cliënten bij fusies en overnames. Anne-Mieke procedeert in aandeelhoudersgeschillen en bij contractuele geschillen. Daarnaast adviseert Anne-Mieke cliënten bij de implementatie van privacy wetgeving.
 


Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
German Desk
Privacyrecht

Contact
Anne-Mieke Dumoulin-Siemens
E: Dumoulin@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 82 51 95 91
T: +31 70 374 64 34


Anne-Mieke werkt sinds december 2019 bij Ekelmans & Meijer. Anne-Mieke adviseert (internationale) ondernemingen en non-profit organisaties bij herstructureringen en op het gebied van corporate governance. Zij stelt aandeelhoudersovereenkomsten en commerciële contracten op en begeleidt cliënten bij fusies en overnames. Anne-Mieke procedeert in aandeelhoudersgeschillen en bij contractuele geschillen. Daarnaast adviseert Anne-Mieke cliënten bij de implementatie van privacy wetgeving.
 
Opleiding 
Anne-Mieke studeerde privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij heeft een LLM European Law aan London University met goed gevolg afgelegd. In 2015 slaagde zij cum laude voor de Grotius specialistenopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht. Anne-Mieke is gecertificeerd privacy specialist (CIPP/E en CIPM).
 
Werkervaring
Voor haar komst naar Ekelmans & Meijer werkte Anne-Mieke bij verschillende advocatenkantoren in Den Haag en Rotterdam op het gebied van ondernemingsrecht en privacyrecht. Ook was zij als privacyrecht specialist verbonden aan een internationaal advocatenkantoor in Keulen, Duitsland. Tijdens haar verblijf in Engeland en Duitsland ontwikkelde Anne-Mieke haar Fingerspitzengefühl voor culturele aspecten binnen een organisatie. Deze ervaring in combinatie met haar juridische kennis maakt Anne-Mieke tot een betrokken en pragmatische adviseur voor binnen- en buitenlandse ondernemingen.
Anne-Mieke is annotator ondernemingsrecht voor JIN G (Jurisprudentie in Nederland Geannoteerd) en is lid van de International Association of Privacy Professionals.
 
Publicaties
Er konden geen publicaties worden gevonden voor uw zoektermen.
Terug naar blogs

Aansprakelijkheid van de bestuurder - Spaanse Villa revisited?

Het onderscheid tussen bestuurdersaansprakelijkheid en “zelfstandige” aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad blijft de rechtspraak bezighouden. In tegenstelling tot “gewone” onrechtmatige daad geldt bij bestuurdersaansprakelijkheid de verzwaarde maatstaf van ernstige verwijtbaarheid. In het algemeen is de vennootschap aansprakelijk voor handelingen die de bestuurder als vertegenwoordiger van de vennootschap verricht. Soms kan de bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat kan alleen als komt vast te staan dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt van het handelen kan worden gemaakt.
 
Wat nu als de bestuurder in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als makelaar, handelt? Dit geval deed zich voor in het zogeheten Spaanse Villa arrest. Het Spaanse Villa arrest riep destijds veel vragen op. De Hoge Raad leek daarin te suggereren dat een bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk kan worden gehouden op grond van “gewone” onrechtmatige daad zonder dat sprake is van persoonlijk ernstige verwijtbaarheid. De Hoge Raad voelde zich in een later arrest geroepen uit te leggen dat bestuurdersaansprakelijkheid niet aan de orde was in het Spaanse Villa arrest. Daarin trad de bestuurder op in hoedanigheid van makelaar (dus niet in hoedanigheid van bestuurder) en werd geoordeeld dat deze persoon in strijd heeft gehandeld met de op de hoedanigheid van makelaar rustende zorgvuldigheidsnorm.
 
Een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland toont weer eens aan dat het belangrijk is vast te stellen of de betrokken bestuurder de handelingen in hoedanigheid van bestuurder of in andere hoedanigheid heeft verricht. Anne-Mieke Dumoulin-Siemens besteedt in haar noot bij deze uitspraak (JIN 2020/61) aandacht aan de kwestie van samenloop van hoedanigheden. 

De hoedanigheid bepaalt aan welke norm het handelen wordt getoetst. De bestuurder is pas aansprakelijk als hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Wanneer in een andere hoedanigheid is gehandeld, wordt de aansprakelijkheid volgens de ‘normale’ regels van de onrechtmatige daad vastgesteld waarbij geen verzwaarde maatstaf geldt.
20.05.2020 | Anne-Mieke Dumoulin-Siemens