De samenwerking tussen cliënt en juridisch adviseur

De casus Booking.com - wanneer bemiddelt een onlineplatform?

Lunch & Learn beroepsaansprakelijkheid voor VNAB

Jan Ekelmans adviseert de minister een evenwichtiger invulling van het inzagerecht

Deskundigheid cliënt beïnvloedt aanvang verjaringstermijn

Travel Insurance in times of COVID-19 - view from The Netherlands

Bron: Insurance Law Global

Corona en de privacy van studenten bij digitale tentamens

Kan je na Schrems II persoonsgegevens veilig aan derde landen doorgeven?

Nieuwsbrief civiele procespraktijk september 2020

Rechtsvergelijking: Duitse rechter heeft de leiding, Nederlandse voert de regie

Hoge Raad verklaart corona-betekening rechtsgeldig

Hoe stel je op afstand vast dat een werknemer disfunctioneert?

Online HR-café | 18 juni 2020 | Disfunctioneren en ontslag in tijden van Corona

Verzamelspoedwet COVID-19 regelt ‘Coronabetekening’ voor deurwaarders