Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

VERPLICHT BASISCONTRACT WERKGEVER MET ARBODIENSTVERLENER
 
Bent u als werkgever al op de hoogte van uw verplichting tot het sluiten van een basiscontract met uw arbodienstverlener?
 
Op 24 januari 2017 is de nieuwe Arbowet aangenomen die vanaf 1 juli 2017 in werking treedt.
 
De nieuwe Arbowet bepaalt dat de werkgever zowel bij de maatwerkregeling als bij de vangnetregeling een verplicht basiscontract met zijn arbodienstverlener moet sluiten.

In dit basiscontract dienen specifieke voor de werkgever geldende verplichtingen ten behoeve van de arbodienstverlening te worden vastgelegd, zoals een open spreekuur voor de werknemer, een verplichte vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer en een overlegmogelijkheid van arbodeskundigen met de OR. Daarnaast moet in het basiscontract worden aangegeven hoe de feitelijke uitvoering van die verplichtingen door de werkgever zal worden gefaciliteerd.
 
Het basiscontract bevat de minimale voorwaarden voor de arbodienstverlening en kan verder worden uitgewerkt in maatwerkcontracten.
 
De Inspectie SZW heeft al aangekondigd streng toezicht te zullen houden op de naleving van de verplichting tot het sluiten van  dit basiscontract. Wanneer een contract ontbreekt of inhoudelijk niet aan de eisen voldoet kan de Inspectie tot bestuurlijke beboeting van de werkgever overgaan. Werkgevers die al een contract met een arbodienstverlener hebben krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de nieuwe verplichtingen in een deugdelijk basiscontract vast te leggen.
 
Meer weten over deze en andere consequenties van de nieuwe Arbowet?
 
Neem contact op met:
 
Astrid van Noort (arboregelgeving en verzuim)
Marleen Sinnecker (arbeids- en medezeggenschapsrecht)
Anita Nijboer (toezicht en handhaving Inspectie SZW)