16 mei 2017
Verhaal van onderzoekskosten: vreemde eend in de bijt van het enquêterecht

Verhaal van onderzoekskosten: vreemde eend in de bijt van het enquêterecht

De Meavita-beschikking bevestigt dat de toewijzing van een verzoek ex art. 2:354 BW aan hoge motiveringseisen moet voldoen. Maar past een uitgebreid onderzoek naar de aan individuele bestuurders en commissarissen te maken verwijten wel in de enquêteprocedure, en hoe verhoudt de maatstaf voor kostenverhaal zich tot maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Lees hier het artikel.