06 september 2019
Op de hoogte blijven van het Procesrecht? Nieuwsbrief september 2019

Op de hoogte blijven van het Procesrecht? Nieuwsbrief september 2019

Voor advocaten die op de hoogte willen worden gehouden van procesrechtelijke kwesties is er de Nieuwsbrief Civiele Procespraktijk geschreven door onze sectie Cassatie. De nieuwsbrief Civiele Procespraktijk verschijnt vier keer per jaar.
 
In de nieuwsbrief  september 2019 worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Geldt een briefadres als gekozen woonplaats en kan en moet betekening aldaar plaatsvinden?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol beroep op dwaling bij renteswaps?
  • Hoe draagt de HR bij aan de verdere duiding van de criteria voor vergoeding van bevingsschade?
Lees hier de nieuwsbrief Civiel Procespraktijk.

Een ieder die zich wil abonneren op deze – gratis – nieuwsbrief, kan zich aanmelden via cassatie@ekelmansenmeijer.nl.