28 februari 2018

Interview Anita Nijboer over Bouwen in de Stad: kansen voor ontwikkelaars

Welke kansen liggen er voor het bouwen en herontwikkelen in de stad? Anita Nijboer, partner bestuursrecht bij Ekelmans & Meijer advocaten bespreekt op welke wijze kantoren sneller kunnen worden omgezet in woningen en welke eisen nu en in de toekomst gesteld worden voor duurzaam bouwen.

Verder bespreekt zij de kansen voor detailhandel in de stad en in de periferie naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie van de EU.