20 april 2018
Ekelmans & Meijer denkt mee over de toekomst van de stad

Ekelmans & Meijer denkt mee over de toekomst van de stad

Hoe verandert de stad door het internet? We leven in een bijzondere tijd waarin we altijd met alles en iedereen verbonden kunnen zijn. Het begrip plek heeft een andere betekenis gekregen. De stad heeft een extra laag gekregen: de datalaag. Deze meet data, geeft ze door, analyseert en interpreteert. Deze verandering wordt vaak smart city genoemd.
 
Future City Foundation http://future-city.nl/ houdt zich bezig met deze belangrijke transitie en wat daarvoor nodig is. Zij hebben Anita Nijboer, partner van Ekelmans & Meijer (sectie bestuursrecht), gevraagd hierover mee te denken. Samen met Ekelmans & Meijer, de Economic Board Utrecht en andere partners werkt Future City Foundation aan een “Bouwbesluit voor de smart city”. Deze handleiding heeft als doel gemeenten te helpen de juiste keuzes te maken. Er is kennis nodig maar ook de formulering van regels en waarden. Anita Nijboer kan door haar ervaring als bestuursrechtadvocaat gemeenten helpen bij het vastleggen van de publieke waarden en deze koppelen aan de Omgevingswet.  
 
Anita Nijboer:  
“Slimme oplossingen in de stad voor bijvoorbeeld parkeerproblematiek, waarbij automatisch door middel van camera’s wordt nagegaan waar een plekje is en dit wordt doorgeseind aan de naderende automobilist, of afvalbakken die door middel van sensoren zelf kunnen melden wanneer zij in de nabije toekomst  geleegd moeten worden, zijn natuurlijk fantastisch. Echter, er moet niet uit het oog worden verloren welke consequenties deze slimme toepassingen kunnen hebben. Want waar en voor hoelang worden deze camerabeelden opgeslagen? En welk gebruik mag vervolgens worden gemaakt van al deze camera beelden? Een schrikbeeld is natuurlijk China waar gezichtsherkenning wordt gebruikt om burgers punten toe te kennen voor gewenst gedrag of juist puntenaftrek te geven voor ongewenst gedrag met alle consequenties van dien. Natuurlijk willen we deze kant niet op, maar hoe voorkom je dat? En hoe voorkom je dat commerciële bedrijven de gegevens benutten voor slimme reclamedoeleinden? Het is van groot belang om daar vooraf met elkaar goed over na te denken, te bezien welke maatstaven we willen hanteren en op welke wijze we dat in regelgeving kunnen borgen. Ik vind het een geweldige kans om hier met de Future City Foundation een bijdrage aan te mogen leveren!”Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation, is erg blij dat Ekelmans & Meijer meedenkt over welke regels we nodig hebben voor de smart city. “Door internet en door technologisering veranderen de manier waarop we samenleven en de steden waarin we dat doen, momenteel in rap tempo. Dat vergt veel van onze stadsbestuurders die zich geconfronteerd zien met nieuwe vragen en dilemma’s. Wij willen hen het handelingsperspectief geven om hier op een verstandige manier afwegingen in te kunnen maken. En we willen het koppelen aan het Omgevingsrecht. Er zijn daarvoor al wetten en regels, maar we zullen ook nieuwe kaders moeten stellen. Want niet alles wat kan, moet ook per se mogen. Ik ben heel blij dat Anita Nijboer van Ekelmans & Meijer daarover meedenkt en ons ondersteunt bij die zoektocht. Haar kennis en steun is voor ons heel waardevol.”