25 november 2019
De Zorgverzekering – het eerste heldere overzicht van het juridische zorglandschap

De Zorgverzekering – het eerste heldere overzicht van het juridische zorglandschap

In de zorgverzekering en de langdurige zorg wemelt het van de regels en gebruiken, waarin je makkelijk de weg kwijt raakt.  Over een paar weken is dat voorbij: dan verschijnt  ‘De Zorgverzekering’. In dit boek brengt Jan Ekelmans het speelveld van de zorgverzekering laag voor laag in kaart. Met dit boek in de hand kunnen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders, consumenten en hun adviseurs beter en sneller kiezen wat hen te doen staat. En: met meer plezier!
 
Focus op de belangrijkste thema’s
De verzekerde gezondheidszorg is een markt met  80 miljard omzet. In kaart brengen wat daar gebeurt, is een uitdaging. Dit boek pakt die uitdaging op. Met een focus op vier thema’s: de verschillende verzekeringen (de zorgverzekering,  de verzekering onder de Wet langdurige zorg en de aanvullende verzekering), de rechtsverhouding tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, de bescherming van privacy en de mogelijke doorbreking daarvan én het toezicht op naleving door zorgverzekeraars met controles en fraudeonderzoeken en de aan de uitkomsten van die onderzoeken te verbinden gevolgen.

Praktische aanpak  
Het boek heeft een praktische aanpak met aandacht voor gezichtspunten voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige ontwikkelingen en bronnen voor verdieping en verdere toepassing. Het bevat een schat aan feitelijke en juridische informatie die niet eerder zo vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt is.
 
Over de auteur
Jan Ekelmans is advocaat en partner bij Ekelmans & Meijer advocaten. Hij wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van verzekeringsrecht in Nederland. Verzekeraars vragen hem om advies bij complexe en politiek gevoelige zaken. Jan was jarenlang raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van de adviescommissie die het parlement en de regering adviseert over burgerlijk procesrecht. Zijn uitgebreide ervaring met het zorgverzekeringsrecht stelt hem in staat om een helder overzicht te geven van het juridische zorglandschap in Nederland.
 
Van Jan Ekelmans verscheen eerder ‘In eerste aanleg’, een praktisch handboek over de procedure voor de civiele rechter.
 
Bestellen 'De Zorgverzekering'
De Zorgverzekering verschijnt op 13 januari 2020. Het boek is nu al te bestellen via de webshop van Boom Juridisch.