02 december 2019
David de Knijff over de staat van de rechtspraak

David de Knijff over de staat van de rechtspraak

Voldoet de rechtspraak nog aan de wensen van de burgers en bedrijven? Critici stellen dat het civiele proces, het ‘toernooimodel’, geen echte oplossing biedt voor hun problemen. Door bezuinigingen staan de kwaliteit en de snelheid van de rechtspraak onder druk. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de positie van de rechtspraak, het domein van de rechter, rechtszekerheid en rechtsbescherming. En wat betekent dit voor de advocaat? 

Op vrijdag 13 december 2019 wordt over de staat van de rechtspraak gediscussieerd tijdens de Najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. David de Knijff, advocaat bij Ekelmans & Meijer en voormalig deken, is tijdens de bijeenkomst één van de inleiders. Met de aanwezigen discussieert hij over de rol van de advocatuur aan de hand van twee stellingen:
•             Voor een oplossing moet je niet bij een advocaat zijn.
•             Het procesmonopolie is rijp voor afschaffing.
 
Wilt u meer weten over de bijeenkomst? Kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.