12 december 2019
Astrid van Noort verzorgt module Beroepsziekten bij Leergang Personenschade

Astrid van Noort verzorgt module Beroepsziekten bij Leergang Personenschade

Partner Verzekering & Aansprakelijkheid Astrid van Noort verzorgt de module Beroepsziekten bij de Opleiding Leergang Personenschade Zwaar Letsel.
 
Tijdens de keuzemodule Beroepsziekten gaat Astrid van Noort in op de juridische regelgeving en jurisprudentie rondom de aansprakelijkheid voor beroepsziekten. Zij verzorgt de module samen met een arts, die de medische aspecten van beroepsziekten onder de loep neemt.
 
De opleiding Leergang Personenschade Zwaar Letsel is gericht op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de correcte behandeling en afhandeling van schadedossiers personenschade zwaar letsel. Deze leergang is opgezet en wordt geactualiseerd in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. De opleiding is ontwikkeld voor o.a. senior schadebehandelaars bij aansprakelijkheidsverzekeraars, schaderegelings- en expertisebureaus.