07 maart 2019
Anita Nijboer wint zaak over afgeleid belang bij Grote kamer van Centrale Raad van Beroep

Anita Nijboer wint zaak over afgeleid belang bij Grote kamer van Centrale Raad van Beroep

Anita Nijboer, partner bestuursrecht bij Ekelmans & Meijer Advocaten, trad op namens de verzekeringsmaatschappij in een juridisch en maatschappelijk relevante kwestie. De verzekeringsmaatschappij procedeert over een besluit waarbij aan een werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, die op de verzekeraar als garantsteller wordt verhaald omdat de werkgever als gevolg van een faillissement hiertoe niet meer in staat was. De rechtbank had geoordeeld dat de verkeringsmaatschappij geen belanghebbende is in deze procedure omdat slechts sprake is van een afgeleid belang. Alleen de oud-werknemer en de oud-werkgever zouden belanghebbende zijn. De rechtbank baseerde dit oordeel op eerdere uitspraken van de Centrale Raad van beroep. Door Anita Nijboer is naar voren gebracht dat de vraag over afgeleid belang op verschillende manieren wordt beantwoord door de drie hoogste bestuursrechters.

De vraag is behandeld bij de Grote Kamer van de Centrale Raad van Beroep in het belang van de rechtseenheid. Deze grote kamer bestaat uit vijf rechters, van wie er twee afkomstig zijn van de Centrale Raad van Beroep, een van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en twee van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
De Centrale Raad van Beroep heeft een conclusie aan de advocaat-generaal gevraagd en op 5 maart jl. heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan. Het hoger beroep is gegrond verklaard. Geoordeeld is dat de verzekeraar belanghebbende is in de procedure en dat geen sprake is van een afgeleid belang na faillissement van de werkgever. Met deze uitspraak is duidelijkheid gekomen over de vraag wanneer sprake is van afgeleid belang.