30 april 2018
Anita Nijboer over “Smart City” op Mr-online

Anita Nijboer over “Smart City” op Mr-online

Op Mr-online een artikel over Anita Nijboer, partner Bestuursrecht, en de ontwikkeling die steden doormaken als gevolg van internet.

Lees hieronder het artikel.

Anita Nijboer, partner van Ekelmans & Meijer, werkt mee met de Future City Foundation aan een “Bouwbesluit voor de smart city”. De Future City Foundation heeft als doel gemeenten te helpen met de modernisering van de stad en met de toepassing van nieuwe technologieën.

Steden passen steeds vaker technologieën en systemen toe om het werk van de gemeente te vergemakkelijken. Neem parkeercamera’s die bijhouden of bepaalde parkeerplekken vrij zijn en dit doorgeven aan naderende automobilisten, of afvalbakken die door middel van sensoren zelf kunnen melden wanneer zij in de nabije toekomst geleegd moeten worden.

Er zitten echter nogal wat juridische haken en ogen aan dergelijke vernieuwingen. Want waar en voor hoelang worden deze camerabeelden bijvoorbeeld opgeslagen? En welk gebruik mag vervolgens worden gemaakt van al deze camerabeelden?

Anita Nijboer van Ekelmans & Meijer is gevraagd door de Future City Foundation om mee te denken over deze vraagstukken. Zij zal gemeenten helpen bij het vastleggen van de publieke waarden en deze koppelen aan de Omgevingswet. Ze noemt het een “geweldige kans” een bijdrage te mogen leveren aan de Future City Foundation.

Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation, zegt erg blij te met de steun van Ekelmans & Meijer. “Door internet en door technologisering veranderen de manier waarop we samenleven en de steden waarin we dat doen, momenteel in rap tempo. Dat vergt veel van onze stadsbestuurders die zich geconfronteerd zien met nieuwe vragen en dilemma’s. Er zijn daarvoor al wetten en regels, maar we zullen ook nieuwe kaders moeten stellen. Want niet alles wat kan, moet ook per se mogen.”