Ekelmans & Meijer sluit zich aan bij Pro Bono Club

Wederpartij trekt vooralsnog aan het kortste eind in zuivelfabriek geschil

Staat aansprakelijk voor schade bij politie-inval

Bron: Uitspraak Hoge Raad 27-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2789

Hein Stroeve verdedigt Botec in melkpoederdrama

Bron: De Leeuwarder Courant

Jan Ekelmans bespreekt keuzes Expertgroep modernisering burgerlijk bewijsrecht

Bron: TvPP 2017 / nr. 5

Frank Schaaf spreker op Bouwdag van Nationale-Nederlanden

Verhuurders opgelet: schadevergoeding mogelijk bij rechtmatig binnentreden

Bron: Uitspraak Hoge Raad 27-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2789

Ekelmans & Meijer initiator Legalink Academy

Interview met Hein Stroeve in Ondernemersbelang over duurzame energie en juridische aspecten

Hein Stroeve inleider op IBR Studiedag Bouwgeschillen

Ekelmans & Meijer partner Adriaan de Buck in Elsevier over de M&A praktijk

Bron: Elsevier Weekblad

Privacy Desk Alert - De Documentatieplicht van de AVG (GDPR)

Bron: Privacy Desk Alert - oktober 2017

Lezing voor controle accountant op 23 oktober 2017 bij Ekelmans & Meijer

Hein Stroeve als deskundige over duurzaam bouwen in Ondernemersbelang