De risico’s van streefregelingen

De risico’s van streefregelingen

Op 19 april 2018 organiseert Ekelmans & Meijer in samenwerking met het NPB een workshop bij Ekelmans & Meijer Advocaten voor accountants over de risico's van streefregelingen. 

Een streefregeling is een pensioenregeling die recht geeft op een gegarandeerd pensioen. Ter dekking van de streefregeling wordt een (gegarandeerd) kapitaal verzekerd. Dit kapitaal blijkt echter in de praktijk lang niet altijd te matchen met de aanspraak. Verzekeraars schrijven in dit kader werkgevers aan met het verzoek om aan een aanpassing van die regeling mee te werken. Het kan dan om veel geld gaan. Voorzichtigheid is daarbij geboden. 
 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • de kwalificatie van de streefregeling (privaatrechtelijk en fiscaalrechtelijk);
  • het standpunt van DNB (circulaire van december 2000);
  • de arbeidsrechtelijke consequenties van de gewijzigde of de te wijzigen streefregeling; 
  • de risico’s voor de verzekeraar, de werkgever en de werknemer;
  • de fiscale gevolgen voor de DGA met PW polis: leidt streefregeling tot extra (verboden) dotatie eigen beheer?

De workshop wordt gehouden op het kantoor van Ekelmans & Meijer Advocaten aan de Anna van Saksenlaan 30 te Den Haag. Duur van de workshop is van 16:00 tot 18:15 uur.

Meer informatie en aanmelden klik hier.
kennis