1e HR-Café 2019 | 21 maart 2019 | Wet Arbeidsmarkt in Balans

1e HR-Café 2019 | 21 maart 2019 | Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 21 maart a.s. is er voor HR-professionals een HR-Café op ons kantoor. Het HR-Café is een interactieve workshop over een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Een middag voor HR-professionals om kennis op te doen, te netwerken en om ervaringen uit te wisselen in een kleinschalige setting. Het thema van deze middag is:
De Wet Arbeidsmarkt in Balans.
 
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is geen onverdeeld succes. Werkgevers ervaren het ontslagrecht op dit moment als te rigide en te duur. Mede hierdoor lijken werkgevers terughoudend met het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) probeert de wetgever (o.a.) deze problemen op te lossen. Zo wordt een cumulatieontslaggrond ingevoerd, de transitievergoeding aangepast en de ketenregeling verruimd. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. Aan de hand van scherpe analyses maken wij in dit HR-Café inzichtelijk wat dit wetsvoorstel voor uw praktijk betekent. Ook bespreken we de Wet Compensatie Transitievergoeding en recente spraakmakende jurisprudentie.

Programma


15:00 Inloop                                      
15:15 Start HR-Café
17:15 Einde met borrel  

Locatie   


Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
T 070 – 374 64 10                                                                        
E hr-cafe@ekelmansenmeijer.nl

Aanmelden


Bent uw HR-professional? Dan kunt u zich aanmelden tot 14 maart a.s. via:
hr-cafe@ekelmansenmeijer.nl

Heeft u in uw netwerk een andere HR-professional die geïnteresseerd is in dit HR-Café, dan kunt u die uiteraard meenemen.

Bekijk hier ons Team Arbeidsrecht.
kennis