Woon-zorgcomplexen in het bestemmingsplan

Langer zelfstandig wonen is de trend. De vraag naar woningen voor ouderen en zorgbehoevenden is echter nu al veel groter dan het aanbod en dat zal de komende jaren niet veranderen. Volgens de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur moeten op korte termijn nieuwe woon-zorgconcepten worden gerealiseerd. Maar hoe deze dienen deze nieuwe woon-zorgconcepten te worden opgenomen in een bestemmingsplan? Valt een woon-zorgcomplex onder de bestemming 'wonen' of 'maatschappelijk'. Dit artikel schept duidelijkheid aan de hand van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling).

Lees hier het artikel.
06.07.2015 | Anita Nijboer, RO-magazine 2015 / nr. 7-8, p. 36-39
kennis