Wie procedeert om een koe, geeft er een toe

'Wie procedeert om een koe, geeft er een toe', zo leert een tegeltjeswijsheid. Spijtig genoeg is die wijsheid onder huidig recht maar al te waar. Het te betalen griffierecht en de te ontvangen kostenveroordeling staan immers los van de werkelijke kosten en  inspanningen. Een procespartij die in het gelijk wordt gesteld, kan zijn daadwerkelijk gemaakte kosten niet afwentelen op zijn wederpartij. De fundamentele (!) herbezinning van het burgerlijk procesrecht biedt een goede aanleiding om de toedeling van de kosten van geschilbeslechting ter discussie te stellen. Op dit punt is het rapport nog weinig uitgesproken. Het rapport rept niet over financiele prikkels voor de rechterlijke macht, wel over de proceskostenveroordeling. De professoren geven aan dat die ten onrechte onderbelicht is en dragen geen concrete suggesties aan.

Lees hier het volledige artikel.
01.05.2003 | Jan Ekelmans, Nederlands Juristenblad 2003 / afl. 32, p. 1710-1711
kennis