Wetsvoorstel tot verbetering huurbescherming bij renovatie

Wat verandert er als dit wetsvoorstel wordt aangenomen?

Klik hier voor het artikel.
27.05.2011 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2011 / nr. 5, p. 4-8.
kennis