Wet natuurbescherming: provincies grotere rol

Op 1 januari 2017 wordt de Wet natuurbescherming ingevoerd. Deze wet brengt drie bestaande en ingewikkelde natuurwetten samen; de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het doel is een simpelere wetgeving en een verhoging van de biodiversiteit op het platteland en in de stad. Anita Nijboer legt uit wat de consequenties zijn.

Klik hier voor het artikel.
18.10.2016 | Interview met Anita Nijboer in het magazine Vitale Groene Stad 2016 / nr. 2, p. 8-9.
kennis