Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsgevallen: een update

Het leerstuk van de werkgeversaansprakelijkheid is continu in beweging. De mogelijkheden om de werkgever voor schade als gevolg van een arbeidsongeval met succes aansprakelijk te stellen zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid en ook de groep van personen die schade tijdens het uitoefenen van werkzaamheden kunnen verhalen is door 'nieuwe' arbeidsverhoudingen gegroeid.

Klik hier voor het artikel.
18.12.2015 | Carolien Blanken en Astrid van Noort, PIV Bulletin 2015 / nr. 6, p. 1-11.
kennis