Wat is huur?

De vraag of sprake is van een huurovereenkomst blijft, gezien het aantal uitspraken dat daarover wordt gepubliceerd, een actueel onderwerp. Het 'timeshare-arrest' van de Hoge Raad uit 2011 en de wijze waarop dat wordt toegepast door lagere rechters geeft aanleiding om de huidige stand van zaken te bezien. Dit zal gebeuren aan de hand van oude en recente jurisprudentie waarin de vraag centraal stond of sprake was van een huurovereenkomst of een andersoortige overeenkomst.

Klik hier voor het artikel.
25.04.2013 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2013 / nr. 4, p. 8-13.
kennis