Wanneer bestaat er aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten van verweer?

Op 18 februari 2005 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over buitengerechtelijke kosten. Daarin wijdt de Hoge Raad algemene beschouwingen aan de aanspraak op vergoedingen van de kosten van rechstbijstand. De Hoge Raad laat zich daarbij ook uit over de vraag, wanneer de verweerder aanspraak heeft op vergoeding van de door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten. De overwegingen zijn interessant genoeg om een bespreking te rechtvaardigen.
01.04.2005 | Jan Ekelmans, Praktisch Procederen, p. 71-74.
kennis