Vestiging detailhandel en planologisch instrumentarium

Ruimtelijke en niet economische argumenten.

Anita Nijboer geeft op basis van recente uitspraken van Afdeling bestuursrecht van de Raad van State nadere uitleg over de argumentatie die gemeenten kunnen hanteren bij al dan niet toestaan van detailhandel. Als geen economische argumenten mogen worden gehanteerd om nieuwe detailhandel al dan niet toe te staan, waar moeten gemeenten dan wel rekening mee houden?

Klik hier voor het artikel.
26.09.2014 | A. Nijboer, RO-magazine 2014 / nr. 9, p. 34-36.
kennis