Verborgen gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst

In de bijdrage wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de verhuurder voor (de schade als gevolg van) gebreken die al bij aanvang van de huurovereenkomst aanwezig waren, maar die zich op dat moment niet hebben gemanifesteerd. Daarbij zal duidelijk worden dat zowel de afspraken tussen partijen over de staat van het gehuurde als de kenbaarheid van de latente gebreken van belang zijn voor de vraag of wie van beide partijen deze gevolgschade draagt.

Klik hier voor het artikel.
15.12.2014 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2014 / nr. 6.
kennis