Van overlegging naar openlegging: artikel 3:15b BW een Doos van Pandora

“Van overlegging naar openlegging: artikel 3:15b BW een Doos van Pandora”, TvI 2003.
 
15.04.2003 | Georg van Daal, TvI 2003, nr. 4.
kennis