Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 12 juni 2008

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 12 juni 2008 met noot van A.G.A. van Rappard.
21.11.2008 | A.G.A. van Rappard, WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008 / nr. 11, p. 440-444.
kennis