Uitsluiting van aansprakelijkheid voor gebreken

In de huurovereenkomst is de bepaling opgenomen dat verhuurder niet aansprakelijk is voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde. Deze bepaling heeft geen betrekking op schade die onstaat doordat fouten worden gemaakt bij de uitvoering van werkzaamheden aan het gehuurde door de verhuurder.

Klik hier voor het artikel.
29.04.2010 | A.G.A. van Rappard, Huurrecht 2010 / nr. 4, p. 16-18.
kennis