U.S. Diclosure and discovery of document

Artikel beschrijft de historische ontwikkeling van de pre-trial discovery sinds 1938 en laat zien welke ervaring de VS heeft opgedaan bij de afbakening van de aanspraak op bescheiden.

Klik hier voor het hele artikel.
29.10.2009 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Proces Praktijk 2009 / nr. 6, p. 179-187.
kennis