Twee uitspraken van de GFD en 1 uitspraak van de Commissie van Beroep: de Beursbengel 2018 / nr. 879

Klik hier voor twee uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening rond de begrippen eigen gebrek en getuigenbewijs en één uitspraak van de Commissie van Beroep rond het begrip onrechtmatige gedraging.
12.11.2018 | Sanne van der Salm, de Beursbengel 2018 / nr. 879
kennis