Twee uitspraken van de GFD: de Beursbengel 2020 / nr. 900

Klik hier voor twee uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, één rond een rechtsbijstandverzekering en een rond verzekeringsvoorwaarden.
08.12.2020 | Lieske de Vos, de Beursbengel 2020 / nr. 900, p. 28
kennis