Twee uitspraken van de GFD: de Beursbengel 2020 / nr. 899

Klik hier voor twee uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, één rond een rechtsbijstandverzekering en een uitspraak rond een studentencreditkaart.
11.11.2020 | Elieske Kallenberg, de Beursbengel 2020 / nr. 899, p. 26.
kennis