Twee uitspraken van de GFD: de Beursbengel 2020 / nr. 893

Klik hier voor twee uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening rond een betalingstransactie in Polen en een ongeluk bij het optuigen van een kerstboom.

 
15.04.2020 | Elieske Kallenberg, de Beursbengel 2020 / nr. 893, p. 25
kennis