Twee goede boeken: bespreking van het proefschrift van Jan Ekelmans

Bespreking van het proefschrift van Jan Ekelmans: "De Exhibitieplicht" (2010, eerste druk 2010, Kluwer) door mr. J.L.R.A. Huydecoper, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Lees hier het artikel in het TCR 2012.
20.03.2012 | Jan Ekelmans: "De Exhibitieplicht" (2010, eerste druk 2010, Kluwer), TCR 2012 / nr. 1, p. 17-20.
kennis