Tussen Duisburg en Apeldoorn: internationale cessie

Voorlopig moet worden aangenomen dat een internationale cessie pas écht derdenwerking heeft wanneer is voldaan aan de eisen van zowel het cessiestatuut als het vorderingsstatuut.

Lees hier het artikel.
26.06.1998 | Derk Rijpma, WPNR 1998, p. 21-27.
kennis