Staatsaansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen tijdens vredesmissies

De potentiële aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het optreden van Nederlandse militairen in den vreemde is een overweging die bij de toetsing van de uitzending zou moeten worden betrokken. Mr Rosanne Bakels betoogt dat Nederland aansprakelijk kan worden gehouden onder het EVRM voor gedragingen van Nederlandse militairen die deelnemen aan een vredesmissie.
02.09.2005 | Rosanne Bakels, NJB 2005 / nr. 30, p. 1560.
kennis