Siegfried, of het zwaard der gerechtigheid

'Siegfried, of het zwaard der gerechtigheid’, QBD Almanak 2000; het Meesterstuk: een eeuw vereeuwigd, Amsterdam.

Klik hier voor het artikel.
01.04.2000 | Derk Rijpma, QBD Almanak 2000, blz. 114-116.
kennis