Servicekosten bedrijfsruimte, met terugwerkende kracht?

Verhuur BV is eigenaar van een oude fabriek waarin na een verbouwing zes bedrijfsunits zijn gerealiseerd. De bedrijfsunits zijn verhuurd aan zes verschillende huurders. In januari 2012 bedenkt Verhuur BV zich dat er over de jaren 2003 tot en met 2011 geen afrekening servicekosten heeft plaatsgevonden. Verhuur BV vraagt zich af of deze afrekening alsnog met terugwerkende kracht kan plaatsvinden.

Klik hier voor het artikel.
27.01.2012 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2012 / nr. 1, p. 21-22.
kennis