Security of Tenure: Explaining the Expat's Popularity (Huurbescherming, de populariteit van de expat verklaard)

Globaal overzicht van het Nederlandse huurrecht en de daarvan deel uitmakende verstrekkende huurbescherming, uiteindelijk toegespitst op de regeling die het meest op Expats van toepassing is: huur van woonruimte voor beperkte tijd.
28.06.2001 | Hein Stroeve, The Xpat Journal, 2001 - june - aug, p. 16-17.
kennis