Schade en exoneratie: aansprakelijkheid van de verhuurder van bedrijfsruimte voor schade en uitsluiting daarvan

In veel huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte zijn bedingen opgenomen die de aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken uitsluiten. Dergelijke bedingen worden exoneratiebepalingen genoemd. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de aansprakelijkheid van de verhuurder van bedrijfsruimte voor de schade die is veroorzaakt door gebreken en de mogelijkheden om de contractueel uit te sluiten.

Klik hier voor het artikel.
23.02.2012 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2012 / nr. 2, p. 14-17.
kennis