Samenloop van voorlopige voorzieningen in het burgerlijk procesrecht

Wanneer een partij in een civiele kwestie met spoed een voorlopige voorziening wil hebben, wordt doorgaans gekozen voor het entameren van een kortgedingprocedure voor de voorzieningenrechter van de rechtbank. Inderdaad kan via de weg van de kortgedingprocedure – een snelle en informele procedure – op korte termijn een voorlopige voorziening worden verkregen. Minder bekend is de mogelijkheid om tijdens een aanhangig geding ex art. 223 Rv te vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van dat geding. Partijen kunnen van laatstgenoemde mogelijkheid, welke ook wel bekend staat als de provisionele vordering, gebruik maken door middel van het opwerpen van een incident in een aanhangige bodemprocedure.

Lees hier het volledige artikel.
01.08.2007 | M. den Besten, in: I.S.J. Houben e.a. (red.), Samenloop. BWKJ 23 (2007), Deventer: Kluwer 2007, p. 211-238.
kennis