Rechtbank 's-Hertogenbosch,166031/HA ZA 07-2085 / noot J. Ekelmans

Regresnemend verzekeraars verzoeken op grond van art. 843a Rv (exhibitieplicht) om verstrekking van een opleveringsrapport van een hoogwerker, logboek, inhuurformulier en algemene voorwaarden om hun regresvordering te onderbouwen. Zij menen dat brand is veroorzaakt door een in gebrekkige staat verkerende hoogwerker. De rechtbank toetst aan de vereisten van art. 843a Rv. De vordering wordt vervolgens deels toe-, deels afgewezen: het logboek is bij de brand verloren gegaan en het inhuurformulier en de algemene voorwaarden lijken niet relevant voor het geschil, zodat deze niet verstrekt behoeven te worden. Het opleveringsrapport is mogelijk relevant en moet derhalve wel verstrekt worden.Partijen zullen hierna Allianz c.s. en ABB genoemd worden.
01.09.2008 | Jan Ekelmans, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2008 / 5, p. 554-557.
kennis