Recensie 7e druk Serie Bouw-en aanbestedingsrecht deel 7 en 8

Nieuwe druk Serie Bouw- en aanbestedingsrecht deel 7 en 8.

Bespreking van de zevende herziene druk van: Deel 7 wat handelt over ‘De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de adviseur’ en ‘Gedragsregels’ en deel 8 wat handelt over ‘Totstandkoming, inhoud en aanpassing van de overeenkomst met de adviseur’ en ‘Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden’. Beide nieuwe drukken hebben geen fundamentele wijzigingen ondergaan. Het betreft vooral het verwerken van nieuwe rechtspraak die sinds de vorige druk beschikbaar is gekomen. Daarbij past een kanttekening: in deel 7 is voor het eerst de tuchtrechtelijke rechtspraak (van met name de BNA) ontsloten.

Klik hier voor het artikel.
25.06.2015 | Frank Schaaf, TBR 2015 / nr. 6.
kennis