Provisionele vordering tegenover kort geding

Een voorlopige voorziening kan niet alleen worden verkregen in kort geding, maar ook door middel van een provisionele vordering in een aanhangige bodemprocedure. Bij deze tweede voorziening kan het bijvoorbeeld gaan om opheffing van conservatoir beslag, verlaging van een bankgarantie, ontruiming van het gehuurde of betaling van een voorschot. Wanneer is de provisionele vordering een goed alternatief voor de kortgedingprocedure?

Klik hier voor het volledige artikel.
30.11.2007 | M. den Besten, Advocatenblad 2007 / nr. 17, p. 736-740.
kennis