Privacy Desk Alert - oktober 2017

De Documentatieplicht van de AVG (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 bent u verplicht voldoende ‘accountability’ te tonen bij het verwerken van persoonsgegevens – ook wel de verantwoordings- of documentatieplicht genoemd (recordkeeping obligation). Middels deze documentatieplicht demonstreert u dat u de beginselen voor een correcte gegevensverwerking in acht neemt, zoals die staan opgesomd in art. 5 AVG:
rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie;
  • doelbinding;
  • dataminimalisatie;
  • juistheid van gegevens;
  • opslagbeperking; en
  • een passend beveiligingsniveau.

Klik hier voor de volledige Privacy Desk Alert.
 
18.10.2017 | Sophie den Held, Privacy Desk Alert - 18 oktober 2017
kennis